CO VŠECHNO MÁ NA STAROST MARKETINGOVÉ ODDĚLENÍ

V českém prostředí není marketingové oddělení zcela ustáleným pojmem. Jsou firmy, kde má toto oddělení striktně za úkol získávat nové zakázky a na druhé straně jsou takové firmy, kde slouží pouze jako doplněk k prezentaci firemní kultury a realizovaných zakázek.
Například takové společnosti, které mají přetlak zakázek, nebo se jejich obchody dojednávají na jiné, například nadnárodní úrovni.

My se chceme věnovat prvnímu případu, kdy je marketingové oddělení nástrojem pro získávání nových zákazníků a podporou prodeje. Modelovým případem je tedy firma, které má činnost marketingové oddělení přinést vyšší zisk.

Marketingové oddělení hraje ve firmě klíčovou roli, protože pomáhá propojit firmu s novými zákazníky a trhem. Činnost marketingové oddělení, jehož cílem je získávat nové zákazníky, zde předkládáme ilustrativně v jednodušší formě.

V prvé řadě bychom měli stanovit cíle. Abychom znali odpověď na otázku, čeho chceme dosáhnout – jaký má být výsledek, co děláme a proč to děláme.
Následovat by měla analýza trhu a konkurence. Provedeme segmentaci a vymezíme si cílovou skupinu. Stanovíme si, jak cílovou skupinu zaujmeme a jakými komunikačními kanály se k ní dostaneme.
Připravíme si kampaně a zahájíme akci.
V ideálním případě předáváme leady obchodnímu oddělení.
Vyhodnocujeme a přemýšlíme co zlepšit. Nesmíme také zapomenout na budování značky.

Zní to jednoduše a v malém měřítku byznysu typu one man show to může šikovný marketér dělat téměř instinktivně, na druhou stranu v komplexnějších oborech je naopak potřeba spousta dat, tabulek, přemýšlení, plánování a vyhodnocování.
Pokud si nevíte rady, jak oslovit nové zákazníky, nebojte se na nás obrátit a využít naše přesné cílení nebo třeba call centrum.

7

Hodí se Vám naše služby? Ozvěte se nám.

Za zeptání nic nedáte.